قاریان قرآن کریم
حفظ قرآن و فیلم های آنلاین قاریان قرآن
درباره وبلاگ


راستش اول سلام بهتون بعدش اینکه.....
نظر یادتون نره

متشکر....

امیدوارم از این وبلاگ خوشتون بیاد
شماره ارتباطی(فقط از طریق تلگرام) : 09036526349

مدیر وبلاگ :
نویسندگان
نظرسنجی
مقلد کدوم قاری هستید؟(یا از قرائات کدوم قاری بیشتر خوشتون میاد و لذت میبرین)

برچسبها
شنبه 5 مرداد 1392 :: نویسنده :

بسم الله الرحمن الرحیم

عوامل موثر برصوت:

دراین قسمت به انچه که ماراازدستیابی به بالاترین قدرت صوتی بازداری میکندنگاهی میاندازیم:

خستگی دراندام صوتی:خستگی زیادبی خوابی خستگی ناشی ازتمرین واجرا استرس روحیو... ازعواملی است که با تاثیر برتمام ارکان های بدن باعث افت کارایی آن ها میشودوارکان های تشکیلدهنده صدانیز ازاین امر مستثنی نیستند

ازشغل هایی که باعث خستگی صدا میشوندمعلمی است که چون مدت طولانی به تدریس می پردازند منجر به ضربه خوردن وخش دارشدن صدا میشود دقیقا این اتفاق برای حافظان که به علت فراموشی هرروز چند صفحه یایک یاچندجزء راترتیل میخواندنیزاتفاق می افتد(ترتیل برای صدا ضرر دارد)به احتمال زیادسوال پیش می آیدد که صدای آنهایی که ترتیل گوش میدهندخش دار نمی شود این حرف صحیح است چون امکان دارد صدا خش نشود اماوسعت صدای این مرتلان کاهش پیدامیکند پس نتیجه کلی این است کهدریک صورت عادی ویکنواخت خواندن و همچنین زیادصحبت کردن درطول شبانه روزبه صداضربه وارد میکندوصداراخش دار میکند یک قاری خوب درطول شبانه روزکم صحبت کرده واستراحت کافی به اندام صوتی اش میدهدمنظور از استراحت هم استراحت به صوت است هم خواب مناسب در شبانه روز.

نکته ی بسیار مهمی که از روی تجربه بدست آمده که باید حتما بدانید ورعایت کنیداین است که فشار زیاد برحنجره وهمچنین خواندن درموقعی که حنجره خسته است اثرات وپیامدهای جبران ناپذیری داردوهمچنین قاری راتاحدی ناامید از راه میکند

تغذیه:تغذیه یکی ازعوامل مهم درتولید یک صدای خوب است حقیقتا باید ازبعضی غذاها نوشیدنی ها پرهیز کردوبعضی هارابطور مناسب مصرف کرد:

نکته جلب توجهی که دربحث بخورآب گرم محققان به آن رسیده اند این است که بخورآب گرم تارهای صوتی وحلق رامی شوید وپاک میکند واگر این عمل هر روزه صورت گیردبر زلالی وصافی صدا خواهد افزود.

محیط قاری باید درآرامش باشد:

محیط یک قاری بایدآزاد باشدوآلودگی نداشته باشدتاهیچ وقت تمرین خود راقطع نکند.

سیگار:

تاثیرسیگاروآلودگیبسیارزیاد است که به گفته ی محققان باعث کاهش نفس قاری وکم تحریر شدن صدای قاری میشود.

 

 

رشد وتقویت صدا:

قاریان نوجوان اکثرا ازصدای زیبایی برخوردارندوبدلیل مسائل معنوی بین مردم ازمحبوبیت بسیاری برخوردارند.

صدای نوجوانانپسر به علت اینکه هنوز به سن بلوغ نرسیده اند دارای لطافت خاصی است درنوجوانان به علت شرایط خاص که در صدای آنهاست فشار خیلی زیاد روی تارهای صوتی آنها که بسیار حساس ولطیفند باعث صدمات بسیار بدی درآینده میشود بنابراین نوجوانان به کمک وراهنمایی نیاز دارند تافاصله بین تلاوت هارا طوری قرار دهندکه قرائت واجرای بعدی آنها باصدایی نرمال وخوب باشد وصدا در خستگی نباشد استادان این قاریان نوجوان نیز باید آنهارادرایجادوتربیت یک صوت مناسب کمک کنند.

حساس ترین دوره برای یک قاری  به خصوص قاری ای که در سنین نوجوانی ازصدای خوبی برخوردار باشدسنین بلوغ است چون در این دوره عضلات صوتی رشد پیدا می کندودر ثبات نیست وباید دانست که تمرینات صوتی به تعویق نیافتد و وظیفه ی باتجربه هاست که نشان دهند یک قاری در سن نوجوانی درچه ارتفاع صوتی تمرین کند وهرچندوقت یکبار.

این تمرینات تاچند سال وبرای بعضی ها تا کم تر از یک سال طول میکشدوجای امیدواریست که صدای فردبه حالت قبلی خود میرسداگرصدارابافشارها وتمرینات نامناسب به حاشیه نکشاند.
قاریان قرآن

نوع مطلب : آموزش، 
برچسب ها : صوت، قاریان قرآن،
لینک های مرتبط :
شنبه 5 مرداد 1392 :: نویسنده :

تنفس

داشتن نفس زیاد در قرائت وهم چنین آواز امتیاز بزرگی است،به نظر می رسد که عامل اضطراب از عواملی است که در موقع تلاوت در حضور مستمعین،از میزان نفس شخص می کاهد واثرات روحی وروانی بسیار مضری هم دارد،این مساله نه تنها درهنر تلاوت وآواز بلکه در هر هنر دیگری مطرح است.استرس واضطراب بر کیفیت کارنیز اثر منفی داشته وکل فضای  تلاوت یک قاری را  تحت تاثیر قرار میدهد.

بنابراین قاری برای اینکهاسترس خود را در هنگام قرائت کاهش دهد باید در جلسات بزرگ حضور داشته باشد وتلاوت نماید.

اگر تلاوت در جلسات بزرگ ودر حضور جمعیت  ادامه یابد پس از  چندی این مساله برای شخص عادی می شود واز میزان استرس کاسته خواهد شد.

یکی از روش های خوب علمی برای افزایش نفس،تمرین تمرکز می باشد،برای این کار قاری باید هر روزدر زمان مشخصی تمرینات مربوط به تمرکز راانجام دهد.روشی که در زیر به عنوان تمرینات نفس وافزایش کیفیت تنفس معرفی شده است روشی علمی است که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان آنرا به عنوان یکی ازبهترین روشها پذیرفته اند:

* زمان مشخصی را در هر روز که از لحاظ اشتغال فکری وذهنی آسوده اید،انتخاب کنید،بهترین ساعات برای تمرین صبح زود می باشد.

* مکانی خلوت وساکت را انتخاب کنید وعواملی را که باعث پراکندگی ذهن وگسستن افکار شما می شود تاحد امکان برطرف کنید.

* به حالت چهارزانو بنشینید،چشمانتان را ببندید وبدون اینکه به مسائل روزمره فکر کنید وذهنتان را به افکار مختلف  مشغول سازید آرام آرام نفس بکشید،بهتر است تنفس از راه بینی باشد به دلیل اینکه پرده های بینی وموهای داخل بینی ذرات گرد وغبار را از هوا گرفته،همچنین هوا با عبور از این مسیر گرم می شود،کم کم توجهتان را به سینه وشش ها معطوف سازید و تا حد ممکن آرام آرام نفس بکشید.

سعی کنید هر نفسی که میکشید از عمق لازم برخوردار باشد،هم چنین سعی کنید هوای فرو برده شده را برای مدتی درون ریه های خود نگه دارید البته به مقداری که باعث وارد شدن فشار به سینه وریه های شما نگردد،انسان نیروی جسمی وروحی خود راازعوامل اطراف خود دریافت میکند.

شما همانگونه که از راه غذا خوردن نیروی خاص برای جسم بدست می آورید،همان گونه نیز از راه تنفس نیرو کسب می کنید

این نیرو همان نیرویی است که جسم وروح شما به آن نیاز دارد،نیروی دیگری در این جهان وجود دارد که به آن نیروی کیهانی می گویند.

این نیرو همان نیرویی است که معمولا آن را تجربه کرده اید،مثلا وقتی که به حمام میروید بعد از استحمام احساس سبکی خاصی دارید،این حالت بعد از استراحت کافی پس ازخستگی زیاد نیز به انسان دست می دهد،شما ازطریق تنفس نیز میتوانیداین نیرو رابدست آورید.

این نیرو نیرویی است که به انسان اعتدال روحی،شادابی وطراوت زندگی میبخشد،پس خود را مقید سازید که هر روز ساعت معینی که بهتر است اول صبح باشد،به مدت نیم ساعتیا بیش تر تمرین نفس داشته باشید،به خود تلقین کنیدکه با تنفس نیروی زیادی دریافت میکنید،این تلقین واقعا نیروی دریافتی درونی شمارا زیادتر خواهد کرد.

نکته آخر این است که در صورت دسترسی به یک هوای آزاد مناسب بهتر است تمرین در هوای آزاد انجام گیرد،اما در فصول بسیار سرد یا گرم،در یک فضای سر بسته باهوای مناسب ومطبوع نیز می توان تمرین کرد،این تمرین در صورتی مفید واقع خواهد شد که استمرار داشته  باشد.

عوامل دیگری نیز هستند که باعث ازدیاد نفس می شوند که از مهمترین این عوامل ورزش می باشد.

سعی کنید در هر روز هر چند کمورزش کنید ورزش هایی هم چون راه پیمایی،دویدندویدن،طناب زدن و ورزش هایی که تمامی عضلات بدن را به فعالیت منجر میکند باعث ازدیاد نفس می شود،از مین ورزش ها شنا بسیار مفید است هم چنین ورزش صبحگاهی در هر روز باعث افزایش نفس می گردد.

 درصورتی که در هنگام ورزش نفس  خود را حبس کنسد این عمل تنفس شما را بیش تر خواهد کرد،مثلادر موقع بالا رفتن ازکوه یا در هنگام شنا کردن حبس نفس باعث ازدیاد آن خواهد شد مطمئن باشید با انجام یک بر نا مه صحیح واصولی  در مدت کوتاهی می توانید به یک نفس طولانی دست یابید.


قاریان قرآن

نوع مطلب : آموزش، 
برچسب ها : نفس یک قاری قرآن، قاریان قرآن،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 25 تیر 1392 :: نویسنده :
سه شنبه 25 تیر 1392 :: نویسنده :
سه شنبه 25 تیر 1392 :: نویسنده :
سه شنبه 25 تیر 1392 :: نویسنده :
سه شنبه 25 تیر 1392 :: نویسنده :
سه شنبه 25 تیر 1392 :: نویسنده :
سه شنبه 25 تیر 1392 :: نویسنده :


کلیپی که در زیر مشاهده می کنید مصاحبه تلویزیون مصر با نسل مصطفی اسماعیل می باشد
اشخاصی که در این کلیپ اند از شاگردان استاد احمد مصطفی پسر استاد مصطفی اسماعیل اند که همه به سبک شیخ مصطفی اسماعیل می خوانند.
در بین آنها دختری بسیار خوش صدا از بحرین،یاسر شرقاوی مشهور از مصر و چند تن از شاگردان دیگرشان اند که در حین مصاحبه که به زبان عربی است با راهنمایی های استاد احمد می خوانند.
به تمام کسانی که تو حیطه مصطفی خونی اند توصیه می کنم اینو گوش کنند که تاثیر خیلی زیادی داره وببینند که چگونه معنی آیات رو می رسونند و حتی مشاهده کنند که احمد مصطفی چگونه به کودک خردسال دراین مصاحبه  آهنگ می رساند و کودک چگونه تاثیر می گیرد...
حتما ببینید


[http://www.aparat.com/v/ygT4Z]نوع مطلب : مصطفی اسماعیل و نسل او، آموزش، جالب ها، 
برچسب ها : احمدمصطفی- آموزش نغمات با اجرای شاگردان، (پسر استاد مصطفی اسماعیل)، فیلم آنلاین قاریان به همراه دانلود، قرائت آنلاین قرآن، کانون قرآن و عترت دانشکده فنی و مهندسی فردوس، تالار گفتمان قاریان و حافظان قرآن کریم،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 25 تیر 1392 :: نویسنده :
سه شنبه 25 تیر 1392 :: نویسنده :
کلیپ جالبیه معلوم نیست تو هتله یا خونشونه دکتر رو گیر آوردن که عجم آموزش بده
[http://www.aparat.com/v/20yat]نوع مطلب : آموزش، جالب ها، 
برچسب ها : آموزش مقام عجم توسط دکتر احمد احمد نعینع، فیلم آنلاین قاریان به همراه دانلود، قرائت آنلاین قرآن، کانون قرآن و عترت دانشکده فنی و مهندسی فردوس، تالار گفتمان قاریان و حافظان قرآن کریم،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 18 تیر 1392 :: نویسنده :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic