قاریان قرآن کریم راستش اول سلام بهتون بعدش اینکه..... نظر یادتون نره متشکر.... امیدوارم از این وبلاگ خوشتون بیاد شماره ارتباطی(فقط از طریق تلگرام) : 09036526349 tag:http://gharianequran.mihanblog.com 2020-04-06T09:51:43+01:00 mihanblog.com عدد 19 کلید رمز اعجاز آمیز بودن قرآن 2016-11-25T07:14:35+01:00 2016-11-25T07:14:35+01:00 tag:http://gharianequran.mihanblog.com/post/542 عدد 19 کلید رمز اعجاز آمیز بودن قرآن مقاله قرآن و کامپیوتر توسط دکتر «رشاد خلیفه» نوشته شده که دارای درجه دکترا (Ph.D) از دانشگاه آریزونای آمریکاست؛ او با الهام از آیه 11 تا 31 سوره مدثر به این نتیجه رسیده که عدد نوزده کلید رمز اعجازآمیز بودن قرآن است. صدای شیعه: مقاله قرآن و کامپیوتر توسط دکتر «رشاد خلیفه» نوشته شده که دارای درجه دکترا (Ph.D) از دانشگاه آریزونای آمریکاست؛ او با الهام از آیه 11 تا 31 سوره مدثر به این نتیجه رسیده که عدد نوزده کلید رمز اعجازآمیز بودن قرآن ا

عدد 19 کلید رمز اعجاز آمیز بودن قرآن

مقاله قرآن و کامپیوتر توسط دکتر «رشاد خلیفه» نوشته شده که دارای درجه دکترا (Ph.D) از دانشگاه آریزونای آمریکاست؛ او با الهام از آیه 11 تا 31 سوره مدثر به این نتیجه رسیده که عدد نوزده کلید رمز اعجازآمیز بودن قرآن است.

صدای شیعه: مقاله قرآن و کامپیوتر توسط دکتر «رشاد خلیفه» نوشته شده که دارای درجه دکترا (Ph.D) از دانشگاه آریزونای آمریکاست؛ او با الهام از آیه 11 تا 31 سوره مدثر به این نتیجه رسیده که عدد نوزده کلید رمز اعجازآمیز بودن قرآن است.

برخی عبارات و گزاره‏های موجود در این مقاله به این شرح است:

1- اولین آیه قرآن « بسم الله الرحمن الرحیم » دارای 19 حرف عربی است.

2- قرآن مجید از 114 سوره تشکیل شده است و این عدد به 19 قسمت است. (6× 19).

3- اولین سوره ای که نازل شده است سوره علق (شماره96) نوزدهمین سوره از آخر قرآن است.

4- سوره علق 19 آیه دارد.

5- سوره علق 285 حرف (15× 19) دارد.

6- اولین بارکه جبرئیل امین با قرآن فرود آمد، 5 آیه اول سوره علق را آورد که شامل 19 کلمه است.

7- این 19 کلمه، 76 حرف (4× 19) دارد که به تعداد حروف «بسم الله الرحمن الرحیم» است.

8- دومین باری که جبرئیل امین فرود آمد 9 آیه اولی سوره قلم (شماره 68) را آورده که شامل 38 کلمه است. (2 × 19) .

9- سومین بارکه جبرئیل امین فرود آمد 10 آیه اولی سوره مزمل (شماره 73) را آورد که شامل 57 کلمه است. (3× 19).

10- چهارمین بارکه جبرئیل فرود آمد 30 آیه اولی سوره مدثر (شماره 74) را آورد که آخرین آیه آن «بر آن دوزخ 19 فرشته موکلند» است. (آیه 30) .
....
....
 
برای دیدن ادامه مطلب ،  ادامه متن رو کلیک کنید...
تبیان

 


]]>
آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 5 2016-11-18T12:44:24+01:00 2016-11-18T12:44:24+01:00 tag:http://gharianequran.mihanblog.com/post/541 آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 5[http://www.aparat.com/v/mF7Oe]


آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 5
[http://www.aparat.com/v/mF7Oe]
]]>
آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 5 2016-11-18T12:44:24+01:00 2016-11-18T12:44:24+01:00 tag:http://gharianequran.mihanblog.com/post/540 آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 5[http://www.aparat.com/v/mF7Oe]آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 5
[http://www.aparat.com/v/mF7Oe]
]]>
آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 4 2016-11-18T12:43:38+01:00 2016-11-18T12:43:38+01:00 tag:http://gharianequran.mihanblog.com/post/539 آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 4[http://www.aparat.com/v/gwMZs]
آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 4
[http://www.aparat.com/v/gwMZs]
]]>
آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 3 2016-11-18T12:42:57+01:00 2016-11-18T12:42:57+01:00 tag:http://gharianequran.mihanblog.com/post/538 آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 3[http://www.aparat.com/v/A5yd3]آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 3
[http://www.aparat.com/v/A5yd3]
]]>
آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 2 2016-11-18T12:42:11+01:00 2016-11-18T12:42:11+01:00 tag:http://gharianequran.mihanblog.com/post/537 آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 2[http://www.aparat.com/v/m9C5z]آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 2


[http://www.aparat.com/v/m9C5z]
]]>
آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 1 2016-11-18T12:41:23+01:00 2016-11-18T12:41:23+01:00 tag:http://gharianequran.mihanblog.com/post/536 آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 1[http://www.aparat.com/v/d5YnV]
آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 1


[http://www.aparat.com/v/d5YnV]
]]>
چگونه قرآن سریع حفظ کنیم 2016-11-18T12:40:46+01:00 2016-11-18T12:40:46+01:00 tag:http://gharianequran.mihanblog.com/post/535 چگونه قرآن سریع حفظ کنیم[http://www.aparat.com/v/D6g15]چگونه قرآن سریع حفظ کنیم
[http://www.aparat.com/v/D6g15]
]]>
آموزش حفظ قرآن نرم افزار موبایل برای حفظ قرآن 2016-11-18T12:39:25+01:00 2016-11-18T12:39:25+01:00 tag:http://gharianequran.mihanblog.com/post/534 آموزش حفظ قرآن نرم افزار موبایل برای حفظ قرآن[http://www.aparat.com/v/157fU]

آموزش حفظ قرآن نرم افزار موبایل برای حفظ قرآن[http://www.aparat.com/v/157fU]
]]>
اهمیت حفظ قرآن 2016-11-18T12:38:15+01:00 2016-11-18T12:38:15+01:00 tag:http://gharianequran.mihanblog.com/post/533 اهمیت حفظ قرآن[http://www.aparat.com/v/mpGPa]


اهمیت حفظ قرآن


[http://www.aparat.com/v/mpGPa]
]]>
آموزش روش های حفظ ترتیبی و موضوعی قرآن کریم توسط استاد سید موسی موسوی 2016-11-18T12:36:42+01:00 2016-11-18T12:36:42+01:00 tag:http://gharianequran.mihanblog.com/post/532 آموزش روش های حفظ ترتیبی و موضوعی قرآن کریم توسط استاد سید موسی موسوی[http://www.aparat.com/v/pMdsH]

آموزش روش های حفظ ترتیبی و موضوعی قرآن کریم توسط استاد سید موسی موسوی

[http://www.aparat.com/v/pMdsH]
]]>
خوف و ترس پیاده روی اربعین حسینی 2016-11-16T02:55:25+01:00 2016-11-16T02:55:25+01:00 tag:http://gharianequran.mihanblog.com/post/531 خوف و ترس پیاده روی اربعین حسینی[http://www.aparat.com/v/XOScB]


خوف و ترس پیاده روی اربعین حسینی


[http://www.aparat.com/v/XOScB]
]]>
قرائتی زیبا (صوتی) از سوره نبا 2016-10-04T01:56:11+01:00 2016-10-04T01:56:11+01:00 tag:http://gharianequran.mihanblog.com/post/530  قرائتی زیبا (صوتی) از سوره نبادانلود
 قرائتی زیبا (صوتی) از سوره نبا
دانلود]]>
قرائت نماینده ایران در رشته حفظ مسابقات بین المللی قرآن 2016-08-17T23:14:42+01:00 2016-08-17T23:14:42+01:00 tag:http://gharianequran.mihanblog.com/post/529  قرائت نماینده ایران در رشته حفظ مسابقات بین المللی قرآن[http://www.aparat.com/v/tOD10]


 قرائت نماینده ایران در رشته حفظ مسابقات بین المللی قرآن
[http://www.aparat.com/v/tOD10]
]]>
تلاوت قاسم مقدمی قاری در مسابقات قرآن کریم 2016-08-17T23:12:15+01:00 2016-08-17T23:12:15+01:00 tag:http://gharianequran.mihanblog.com/post/528  تلاوت قاسم مقدمی قاری در مسابقات قرآن کریم [http://www.aparat.com/v/saVt2]

 تلاوت قاسم مقدمی قاری در مسابقات قرآن کریم


[http://www.aparat.com/v/saVt2]

]]>